Политика за поверителност

ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

Благодарим ви, че посетихте нашия уебсайт. Преди да започнете да се наслаждавате на нашия сайт, моля, знайте,
че в допълнение към Условията за ползване, използването на този сайт от ваша страна също е предмет на Политиката
за поверителност. Ние уважаваме вашата поверителност и осъзнаваме необходимостта от подходяща защита и управление на информацията, която може да ви идентифицира лично, която можете да споделите с нас. Тъй като ние събираме определени видове информация за посетителите на нашия сайт, вие трябва да разберете напълно условията за нашето събиране и използване на такава информация. Моля, отделете време да прочетете тази Политика за поверителност, преди да използвате и/или да изпратите каквато и да е информация на този сайт.

 

ИНФОРМАЦИЯТА Е СЪБРАНА

 

Osmosis Bulgaria може да събира данни от вас, които ни предоставяте доброволно, като вашето име, пощенски адрес,
имейл адрес, телефонен номер и друга лична информация. Ние няма да продаваме, споделяме или разпространяваме
по друг начин вашата лична информация на трети страни, освен както е посочено тук. По-конкретно, информацията,
която събираме, може да бъде използвана за нашите собствени вътрешни цели за проследяване, поставяне на поръчки,
коригиране на информация, вътрешни записи и за да ви предоставим информация, която смятаме, че може да
представлява интерес за вас. Освен това информацията, позволяваща лично идентифициране, може да бъде прехвърлена
на трети страни, които действат от наше име или във връзка с нашия бизнес. За по-нататъшна обработка в съответствие
с целите, за които първоначално са събрани данните. Когато разкриването на информация, позволяваща идентифициране
на личността, на трета страна е вероятно или необходимо, може да бъде предоставено допълнително обяснение,
когато е подходящо, в такива пунктове за събиране относно предвидената употреба на данните. Ние ще изискваме
от тези трети страни да защитават информацията и, когато е подходящо, ще изискваме от тях по договор да обработват
прехвърлените данни само за целите, изрично разрешени от нас. Информация, която не е лична или не е свързана с никакви лични данни, като въпроси, коментари, препоръки, идеи и предложения, ще се счита за неповерителна и Osmosis Bulgaria ще бъде свободен да я разкрива и използва за всякакви цели, без каквото и да е задължение към вас.

 

ИНФОРМАЦИЯТА СЕ СЪБИРА АВТОМАТИЧНО

 

По време на вашето посещение Osmosis Bulgaria автоматично събира и съхранява временно следната информация за вашия компютър и вашето посещение: Домейна и хоста, от който осъществявате достъп до Интернет; Интернет адреса на
уебсайта, от който сте направили директна връзка към сайта на Osmosis Bulgaria, ако е приложимо; датата и часа,
когато сте пристигнали на нашия сайт, колко време сте прекарали на сайта, кои страници сте посетили, вашия
интернет протокол (IP) адрес, операционната система на вашия компютър и софтуера на браузъра. Osmosis Bulgaria
не използва тази информация, за да определи индивидуалната самоличност на всеки посетител. Когато разглеждате нашия сайт, ние може да съхраняваме известна информация на вашия компютър. Тази информация
ще бъде под формата на „бисквитка“ или подобен файл. „Бисквитките“ са части от данни, съхранявани на компютъра
на посетителя, свързани с информация за посетителя. Информацията, събрана чрез бисквитки и регистрационни файлове
на уеб сървъра, може да включва информация като датата и часа на посещенията, прегледаните страници, времето,
прекарано на сайта и посетените сайтове точно преди и непосредствено след нашия сайт. Събирането на тази информация ни позволява да разберем по-добре посетителите, които идват на нашия сайт, откъде
идват и какво съдържание и функционалност представляват интерес за тях. Ние използваме тази информация за нашите
вътрешни аналитични цели и за подобряване на качеството и уместността на нашия сайт за нашите посетители и потребители. Ако деактивирате бисквитките, това може да изключи някои от функциите, които правят работата на вашия сайт по-ефективна и някои от нашите услуги може да не функционират правилно.

 

НЕ СЛЕДИ

 

Понастоящем нашият сайт не отговаря на сигнали „Не проследявай“, тъй като все още не е установен единен стандарт
за такъв отговор. Можете обаче да деактивирате определено проследяване, както е обсъдено в тази Политика за
поверителност, чрез други методи, като например деактивиране на бисквитки или използване на режими на „частно“
сърфиране.

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Osmosis Bulgaria обработва вашата лична информация за следните цели:

* Предоставяне на персонализирано съдържание, услуги, реклами и оферти;

* Отговаряме на вашите въпроси и предоставяме новини и актуализации за нашите продукти, компания и програми;

* Осигуряване на достъп до функциите на уебсайта Osmosis;

* Потвърждаване на вашата самоличност;

* Изпълнение на покупки на продукти;

* Комуникация относно вашия акаунт и дейности на нашия сайт;

* Изпращане на известие за промени в нашите правила;

* Управляваме и подобряваме ефективността на нашия сайт, обслужване на клиенти, програми и продуктови предложения;

* Изповядване на регистрации и сделки;

* Публикуване на вашето съдържание и потребителски отзиви на нашия сайт, страниците ни в социални медии
и свързани сайтове на трети страни, които продават на дребно или представят нашите продукти;

* Свързване с вас относно споделено от вас съдържание за нашите продукти.

Управлявайте ежедневните ни бизнес нужди, като например администриране на сайта, управление на групи,
анализ на изпълнението, предотвратяване на измами, налагане на задължения за корпоративно отчитане или
спазване на закона.

 

НА КОГО МОЖЕМ ДА РАЗКРИЕМ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ РЕМАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

 

В допълнение към използването на бисквитки и свързани технологии, както е описано по-горе, ние също може да
позволим на определени компании на трети страни да ни помогнат да персонализираме реклами, които смятаме,
че могат да представляват интерес за потребителите, и да събират и използват други данни за потребителски дейности
на нашия сайт. Тези компании могат да доставят реклами, които също могат да поставят бисквитки и по друг начин да
проследяват поведението на потребителите.

 

КАК ДА СЕ ОТКАЖЕТЕ ОТ РЕМАРКЕТИНГА И РЕКЛАМАТА

 

Ако не желаете да участвате в ремаркетинга на Google AdWords, можете да се откажете, като посетите мениджъра за
предпочитания за реклами на Google. Ако предпочитате да не получавате насочени реклами, можете да се откажете от
определени програми за мрежово рекламиране чрез страницата за отказ от Network Advertising Choices (NAI).
Тези откази са специфични за устройството, така че ако използвате няколко устройства, може да се наложи да се
откажете на всяко от тях. Можете също така да се откажете от определени целеви рекламни програми, като щракнете
върху иконата AdChoices, която може да се появи на някои от нашите реклами. Може да използваме повече от една трета
компания за поставяне на тази реклама, което ще изисква от вас да се откажете от програмата на всяка компания.
Моля, имайте предвид, че дори и да се откажете, пак ще виждате реклами, докато сърфирате онлайн. Въпреки това
рекламите, които виждате, може да са по-малко подходящи за вас и вашите интереси. Освен това, много програми за
мрежова реклама ви позволяват да преглеждате и управлявате категориите по интереси, които те са съставили от вашите
онлайн сърфиращи дейности. Тези категории по интереси помагат да се определят видовете насочени реклами, които можете да получавате. Страницата за отказване на NAI предоставя инструмент, който идентифицира компаниите членове, които имат бисквитки във вашия браузър, и предоставя връзки към тези компании.

 

ЗАКОННО ЗАДЪЛЖЕНО РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

 

Въпреки че полагаме всички усилия да запазим поверителността на посетителите, може да бъдем принудени да разкрием
лична информация, когато това се изисква от закона, когато имаме добросъвестно убеждение, че такова действие
е законово необходимо, за да се съобразим с текущо съдебно производство, съдебна заповед или друга правна материя.

 

ЗАПАЗВАНЕ НА ДАННИ

 

Ние съхраняваме личната информация, която събираме от вас, когато имаме текуща законна бизнес необходимост да го
направим, толкова дълго, колкото е необходимо за спазване на нашите правни задължения, разрешаване на спорове и
прилагане на нашите споразумения. Ако искате да анулирате акаунта си или да поискате повече да не използваме вашата
лична информация, за да ви предоставяме услуги, свържете се с нас на адреса по-долу. Ние не контролираме определени
настройки за поверителност и предпочитания, поддържани от партньори на социални медии като Facebook, Twitter,
Instagram и т.н. Ако искате да направите промени в тези настройки и предпочитания, можете да го направите, като
посетите страницата с настройки на съответната социална медия сайт.

 

ДЕЦА

 

Този сайт е предназначен за използване само от възрастни. В момента не рекламираме и не създаваме специални зони за
използване от деца. Ние не събираме съзнателно информация, идентифицираща възрастта, нито съзнателно събираме каквато и да е лична информация от деца на възраст под 13 години. Въпреки това, ние съветваме всички посетители на нашия сайт на възраст под 13 години да не разкриват или предоставят никаква лична информация на нашия сайт. В случай, че открием, че дете на възраст под 13 години ни е предоставило лична информация, в съответствие със Закона за защита на поверителността на децата онлайн, ние ще изтрием личната информация на детето от нашите файлове доколкото това е технологично възможно.

 

САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

 

Когато щракнете върху връзки на нашия сайт, които ви отвеждат до уебсайтове на трети страни (включително сайтове за
социални мрежи), вие ще подлежите на политиките за поверителност на тези трети страни, а не на нашата Политика за
поверителност. Въпреки че подкрепяме защитата на поверителността в Интернет, ние не можем и няма да носим отговорност за действията на уебсайтове на трети страни. Тази политика за поверителност не обхваща практиките на трети страни, включително тези, които могат да ни разкрият информация. Ако влезете в нашия сайт от сайт на трета страна, може да се наложи да прочетете и приемете правилата и условията на тези сайтове. Ние не носим отговорност за практиките за поверителност на тези уебсайтове и трябва да се свържете директно с тези трети страни, за да определите съответните им политики за поверителност.

Моля, имайте предвид, че Osmosis Beauty Bulgaria не носи отговорност за покупки от трети страни, направени извън нашите одобрени връзки.   Силно ви препоръчваме да се въздържате от покупки, които не са чрез проверените връзки, предоставени на нашия уебсайт.   Ние внимателно подбираме и одобряваме всички продукти, изброени в нашите одобрени връзки, за тяхното качество и пригодност за нашите клиенти.   Всички покупки, направени чрез източници на трети страни или извън връзките, които предоставяме, са изцяло на ваш собствен риск и Osmosis Beauty Bulgaria няма да поеме никаква отговорност за качеството, безопасността или ефективността на закупения продукт.   Наш основен приоритет е удовлетворението и безопасността на нашите клиенти и ви призоваваме да правите покупки само през нашите одобрени връзки, за да сме сигурни, че получавате продукти с най-високо качество, които отговарят на нашите стандарти.   Благодарим ви за съдействието за осигуряване на най-доброто изживяване с Osmosis Beauty Bulgaria.

 

СИГУРНОСТ НА ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

 

Ние използваме подходящи стандартни за индустрията процедури, за да защитим поверителността на вашата лична информация. Трябва обаче да приемете, че никакви данни, предавани по интернет, не могат да бъдат 100% сигурни. Ето защо, въпреки че вярваме, че прилаганите от нас мерки намаляват вероятността от проблеми със сигурността, ние не обещаваме или гарантираме и не трябва да очаквате, че вашата лична информация винаги ще остане поверителна. Ако смятате, че вашето потребителско име или парола са били компрометирани, трябва незабавно да ни уведомите, за да бъдат предприети необходимите мерки.

 

АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

 

Ако смятате, че събраната и поддържана от нас лична информация за вас не е правилна или е променена, моля, свържете се с нас, като обясните корекцията или промяната. Ние не сме задължени да съхраняваме такава лична информация за
неопределено време и отхвърляме всякаква отговорност, произтичаща от или свързана с унищожаването на такава лична
информация.

 

ИЗТРИВАНЕ НА ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

 

Обикновено ние съхраняваме вашата лична информация за периода, необходим за изпълнение на целите, описани в тази
политика, освен ако не се изисква или е разрешен по-дълъг период на съхранение от закона. Можете обаче да поискате
да изтрием вашата лична информация. Всички заявки трябва да бъдат насочени към контакта в раздела „Информация за
контакт“ по-долу. Може също така да решим да изтрием вашите данни, ако смятаме, че данните са непълни, неточни или
че нашата продължителна употреба и съхранение противоречи на задълженията ни към други лица или трети страни. Когато изтрием лична информация, тя ще бъде премахната от нашата активна база данни, но може да остане в архиви, където не е практично или възможно да бъде изтрита. Освен това може да запазим вашата лична информация, ако е необходимо, за да спазим нашите правни задължения, да разрешим спорове и/или да наложим някое от нашите споразумения.

 

СЪГЛАСИЕ ЗА ТРАНСФЕР НА ИНФОРМАЦИЯ

 

Този сайт се управлява в България. Ако се намирате извън България, имайте предвид, че част от цялата информация,
която събираме, ще бъде прехвърлена и обработена от нас или нашите партньори в България. Като използвате нашия сайт или ни предоставяте каквато и да е информация, вие се съгласявате с прехвърлянето, обработката и съхранението на вашата информация в България, която може да има различни закони за поверителност от държавата, в която пребивавате и/или сте гражданин.

 

ПРОМЕНИ В ТАЗИ ПОЛИТИКА

 

Ние си запазваме правото да променяме, модифицираме или допълваме тази Политика за поверителност по всяко време,
за да отразим промените в нашите практики и/или услуги. Ако променим нашата Политика за поверителност, ние ще
актуализираме датата на влизане в сила и тези промени ще влязат в сила при публикуването. Ако направим съществени
промени в тази Политика за поверителност, ще ви уведомим чрез имейл адреса, който имаме в архива. Ваша отговорност
е периодично да проверявате и преглеждате нашата Политика за поверителност за промени.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВРЪЗКА

 

Ако имате въпроси, коментари или оплаквания относно нашите практики за поверителност, моля, свържете се с нас на
съответния адрес по-долу. Ще се опитаме, когато е практично, да отговорим на вашите искания и да ви предоставим
допълнителна информация, свързана с поверителността.

 

Email: osmosis_bg@abv.bg

Или използвайте нашата контактна форма :

Свържете се с нас тук.